Obraz Pereca Willenberga w zbiorach Muzeum Częstochowskiego

Muzeum Częstochowskie stało się właścicielem jednego z niewielu zachowanych po wojnie obrazów autorstwa Pereca Willenberga, artysty żydowskiego pochodzenia.

Zakupu dokonano z darowizny uczynionej przez Żydów Częstochowian Zygmunta Rolata i Alana Silbersteina podczas ich niedawnej wizyty w naszym mieście.

Perec Willenberg (1874–1947) był malarzem, rysownikiem oraz pedagogiem. Studiował w Akademii Petersburskiej oraz warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W dwudziestoleciu międzywojennym zajmował się m.in. wykonywaniem fresków w synagogach. W Częstochowie założył prywatną Szkołę Rysunków i Malarstwa. W czasie okupacji wyjechał z rodziną do Warszawy. Miał dwie córki oraz syna Samuela, który również był artystą. W czasie Powstania Warszawskiego ukrywał się w kamienicy przy ul. Marszałkowskiej 60, gdzie podczas jednego z bombardowań na schodach namalował twarz Jezusa z nimbem krzyżowym i napisem „Jezu ufam Tobie”.

Nowy nabytek poddany będzie koniecznym zabiegom konserwacyjnym, po czym zaprezentujemy go na wystawie „Żydzi Częstochowianie”. Obraz przedstawia fragment lasu w zimowym krajobrazie. Nastrojowy pejzaż zwraca uwagę m.in. miękkim modelunkiem, interesującym układem kompozycyjnym. O wyjątkowym charakterze pozyskanego zabytku świadczy nie tylko jego klasa artystyczna. Obrazy autorstwa Pereca Willenberga stanowią rzadkość na rynku dzieł sztuki. Kompozycja posiada sygnaturę artysty w prawym dolnym rogu.

Więcej na temat Pereca Willenberga można się dowiedzieć, zwiedzając ekspozycję w Muzeum Żydów Częstochowian.

Skip to content