PUBLIKACJE

Wydawnictwa Muzeum Częstochowskiego można zamawiać drogą mailową: wydawnictwa@muzeumczestochowa.pl
Szczegółowych informacji udziela Magdalena Motyl, nr tel. 504757180.
Do kosztów zamawianych książek doliczona zostanie kwota przesyłki.


Wiesław Paszkowski

Cmentarz Żydowski w Częstochowie. Przewodnik tom 1

rok wydania: 2012

liczba stron numerowanych: 448

cena: 20 zł

We wstępie po przewodniku po Cmentarzu Żydowskim Autor podkreślił, że publikacja ma „służyć pomocą wszystkim tym, którzy szukają grobów swoich krewnych. Zawiera także dużo materiału biograficznego zaczerpniętego z aktów zgonów, urodzeń i małżeństw oraz innych dokumentów. Może służyć również osobom zainteresowanym badaniami historycznymi i genealogicznymi. Jego sucha dokumentowa forma może zniechęcać zwykłego czytelnika. Aby przybliżyć i ułatwić lekturę, zamieszczono tylko krótki wstęp zawierający historię nekropoli i dzieje badań. Nie jest to opracowanie naukowe (choć opiera się na dokumentach i opracowaniach), a ma cel wyłącznie praktyczny […]”. Książka została zadedykowana Panu Zygmuntowi Rolatowi i wszystkim częstochowianom.


Zygmunt Rolat
Honorowy Obywatel Miasta Częstochowy – fragment książkiSkip to content