Żydzi częstochowscy. Słownik biograficzny pod red. Juliusza Sętowskiego

Książka ta jest rezultatem wieloletnich prac badawczych wielu ludzi – kwerend archiwalnych, bibliograficznych, prasowych, starań o informacje od rodzin. W pracy szeroko została wykorzystana nekrologia w postaci krótkich informacji o zgonie, jak też szerszych wspomnień omawiających działalność danej osoby. Szereg informacji zaczerpnięto z autopsji płyt nagrobnych. Wykorzystano przy tym ogromny materiał zawarty w I tomie pracy Wiesława Paszkowskiego Cmentarz żydowski w Częstochowie. Przewodnik (Częstochowa 2012).

Od końca lat 90. XX w. tworzona była […] kartoteka biograficzna Żydów częstochowskich. W roku 2006, po utworzeniu Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy (ODDC) w Muzeum Częstochowskim, wspomniana kartoteka znalazła tam swoje miejsce; w wyniku licznych kwerend była stale rozszerzana (obecnie liczy ponad 2 tysiące kart biograficznych). Osobną kartotekę utworzył na potrzeby swoich badań nad społecznością Żydów częstochowskich wspomniany Wiesław Paszkowski. Materiał w niej zgromadzony (już w formie cyfrowej) także znalazł się w ODDC.

Większość sylwetek obecnych w Słowniku została pokazana po raz pierwszy. Autorzy starali się też uzupełniać czy korygować dotychczasowe ustalenia funkcjonujące w opracowaniach biograficznych. […]

Żydzi częstochowscy. Słownik biograficzny jest kolejną publikacją biograficzną, która powstała w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Częstochowy, głównie wysiłkiem jego pracowników.

Juliusz Sętowski, fragment Wstępu

Skip to content