Muzeum Żydów Częstochowian

W przedwojennej Częstochowie mieszkało ponad 30 tysięcy Żydów Częstochowian. Tworzyli bardzo silną społeczność, a jednocześnie intensywnie uczestniczyli w życiu miasta. Hitlerowcy w czasie II wojny światowej w barbarzyński sposób zamordowali Ich w obozach śmierci. Im poświęcona jest wystawa Żydzi Częstochowianie.

Zygmunt A. Rolat
Alan Silberstein


Jewish Muzeum of Czestochowa

Before the Second World War the Jewish population of Częstochowa totaled over 30,000 inhabitants. They formed a very strong community and actively contributed to the life of the city. During the Second World War, these Jews were sent to extermination camps by the Nazis where most met their early demise through appalling methods. This exhibition The Jews of Czestochowa is dedicated to them.

Zygmunt A. Rolat
Alan Silberstein


Wystawa „Żydzi Częstochowianie”

Na wystawie „Żydzi Częstochowianie” pokazujemy w znacznej części nadesłane m.in. z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Europy Zachodniej, zachowane często z narażeniem życia rodzinne „skarby” – zdjęcia bliskich pochodzenia żydowskiego, którzy byli obywatelami Częstochowy. (…) czytaj dalej

Prof. Jerzy Mizgalski

Skip to content